Guide til Gribskov

I Gribskov er Danmarks ældste skov, og der findes mange gamle fortidslevn, interessante naturområder og kulturelle mindesmærker. Overalt i terrænet findes spor efter vore forfædre, såsom jættestuer og forsvundne landsbyer. Gribskov har Danmarks største vildtlevende bestand af dådyr, et ynglende fiskeørnepar og mange store gamle træer.

Seværdigheder

Aktiviteter

Dyr

Planter

Året Rundt

Historie

Praktisk

Gribskov

Gribskov is Denmark's largest old forest and there are many relics from the past, interesting nature and cultural monuments. Throughout the terrain, there are traces of our ancestors, such as megalithic tombs and lost villages. Gribskov is home to the largest stock of roe deer in Denmark, a breeding pair of ospreys and many big old trees.