China Europe Water Platform


China 01

Det vandteknologiske samarbejde – China Europe Water Platform (CEWP) - mellem Kina og EU blev lanceret af den kinesiske minister for vandressourcer, Chen Lei, og den danske miljøminister, Ida Auken, på vegne af EU's medlemslande, i Marseilles den 14. marts 2012.

Det politiske mandat for Kina EU Vandsamarbejdet (CEWP) er nedfældet i Joint Statement. Danmark (Naturstyrelsen) varetager den europæiske sekretariatsfunktion i den første 3-årige periode. I denne rolle samarbejder Naturstyrelsen tæt med det kinesiske ministerium for vandressourcer.

Det kinesisk-danske sekretariat er dermed direkte ansvarlige for en række overordnede aktiviteter, f.eks. CEWPs årsmøde.

Herudover gennemføres der en række tematiske dialoger, hvor EU's medlemslande har kunnet påtage sig et såkaldt co-leadership sammen med en kinesisk partner, der omfatter ansvar for varetagelse af dialogen inden for et udvalgt tema. På dette niveau har Danmark påtaget sig at være ansdvalig for den kinesisk-europæiske dialog dels om grundvand, dels om integrated urban water management.

For yderligere information om CEWP henvises til www.cewp.org

China 02