Practical Information - Randbøl Hede and Frederikshåb Plantage

Randbøl Hede kortudsnit

Get an overview of the running, hiking and cycling trails on udinaturen.dk (in Danish)

Facilities for the disabled

Kirstinelyst Nature Base is designed to be used by the disabled; however, the hiking trails of the moor and Frederikshåb Plantage are difficult to use by wheelchair users and those with mobility issues.

Code of conduct in the forest - show consideration

Many people use nature - and for widely different purposes. Therefore, a code of conduct has been set out for the use of nature.

The code is made to ensure that the trip into nature will be a good experience for as many people as possible.

On bicycle

You may cycle on all paths and forest roads, but not in the woods nor down slopes nor on stone fences and burial mounds.

Read the MTB code (in Danish)

On horseback

You are permitted to ride along the 22 km of marked bridle paths which are marked on the map. A completely new bridle path leads far into Randbøl Hede.

Kirstinelyst Nature Base provides a “hay-hotel” with several pens with access to areas with electrical fence and water.

Read more on horseback riding (in Danish)

Taking your dog into the forest

In principle, dogs must always be kept on their leash in the forest and on the moor.

However, there is a dog play pen area south of the carpark at Vorbasse Studevej. Here, your dog is permitted to run free - assuming you have control of your dog and can call it to you.

Read more about taking your dog in nature (in Danish)

Navigate to

By car

Randbøl Hede and Frederikshåb Plantage is placed around 10 km southeast of the city of Billund.

Find roads and parking spots in the Frederikshåb Plantage hiking folder (in Danish)

Se veje og P-pladser på kortet i vandretursfolderen for Randbøl Hede (in Danish)

Public transport

Bus route 166 drives between Kolding and Billund and stops at Frederikshåb, which is centrally placed between Randbøl Hede and Frederikshåb Plantage (around 10 departures daily).

Bus route 143 drives between Vejle and Billund and stops at Randbøl (around 4 departures daily). The distance from here to Frederikshåb Plantage is around 3 km and 5 km to Randbøl Hede.

Find departure plan at sydtrafik.dk (in Danish)

Plan your trip at rejseplanen.dk (in Danish)

Praktisk


Se stort kort over Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage

Få en oversigt over naturruter, seværdigheder, overnatningsmuligheder og meget andet på udinaturen.dk

Download vandretursfolder med kort: Randbøl Hede og Fredrikshåb Plantage

Download kort med vandre- og rideruter på Randbøl Hede og i Frederikshåb Plantage

Find vej

Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage ligger ca. 10 km sydøst for Billund.

Offentlig transport:
Busrute 166 kører mellem Kolding og Billund og gør stop i Frederikshåb, der ligger helt centralt mellem Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage (ca. 10 gange daglig).

Busrute 143 kører mellem Vejle og Billund og gør stop i Randbøl (ca. 4 gange daglig). Herfra er der ca. 3 km til Frederikshåb Plantage og 5 km til Randbøl Hede.

Se køreplaner på sydtrafik.dk

Handicapfaciliteter

Naturrum Kirstinelyst er indrettet handicapvenligt, men vandrestierne på heden og i Frederikshåb Plantage er vanskeligt tilgængelige for kørestolsbrugere og gangbesværede.

Læs mere om Naturrum Kirstinelyst

Parkering:

Der er gode parkeringsforhold nær Naturrum Kirstinelyst, Vorbasse studevej, Voldborg Sø og Rygbjergvej.

Se p-pladser i vandretursfolderen

Færdselsregler i skoven - vis hensyn

Mange mennesker bruger naturen - og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen.
Reglerne er lavet, så turen ud i naturen bliver en god oplevelse for så mange som muligt.

Beskyttede områder
I skoven er visse områder udlagt som naturzoner og B-skove.
Det er særligt beskyttede områder, hvor der ikke gives tilladelse til arrangementer.

Oversigt over Naturzoner og B-skove

På cykel
Du må cykle på alle stier og skovveje, men ikke i skovbunden og ned ad skrænter eller på stendiger og gravhøje.

Læs også MTB-kodeks

På hesteryg
Du må ride på de 22 km afmærkede ridestier, der kan ses på kortet. En helt nyanlagt ridesti fører dybt ind i Randbøl Hede.
Naturrum Kirstinelyst har et hø-hotel med flere folde med adgang til strømhegn og vand.

Læs også Hvor må jeg ride?

Med hund i skoven
Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i skoven og på heden. 

Der er dog en hundeskov syd for P-pladsen ved Vorbasse Studevej. Her må din hund løbe frit - under forudsætning af, at du har kontrol over hunden og kan kalde den til dig.

Læs Med hund i naturen


Read more about Randbøl Hede and Frederikshåb Plantage: