Seværdigheder

Se seværdighederne på stort kort over området

Randbøl Hede

1. Naturrum Kirstinelyst

Start her. Selv om det kribler for at komme ud i naturen, er det nye Naturrum til 6 mio. kr. en fremragende port til oplevelser på Randbøl Hede. Udstillinger åbner øjnene for hedebøndernes liv, flora og fauna og spændende historier, som ikke automatisk blotter sig på en ofte ensom vandring over heden med stilhed, vide vidder og højt til loftet.

Det nye Naturrum Kirstinelyst er moderne arkitektur, men materialerne til det flade tag og de skrå ydervægge er lyngtørv, som bliver et helt hedelandskab i sig selv, og som vil blomstre sammen med lyngen på Randbøl Hede.

Kirstinelyst er også det helt rigtige sted at dele en madkurv. Der er opsat borde og bænke under halvtaget lige uden for udstillingsområdet.

Markerne omkring Kirstinelyst var et hedeområde, som blev opdyrket i slutningen af 1800-tallet. Der blev drevet landbrug i ca. 100 år, indtil staten købte området i 1984, hvor læhegnene blev fældet og græssende kreaturer blev sat ud på markerne. Der hvor læhegnene er fjernet, ligger der stadig små diger af flyvesand. Stuehuset og stalden blev revet ned i forbindelse med bygningen af Naturrum Kirstinelyst. Bevaret er kun gavlen med de to skorstene, der blev brugt til tysk feltkøkken under 2. verdenskrig.

Påsken 2013 åbnede dørene til Naturrum Kirstinelyst for første gang.

På gul vandresti til Stoltenbjerg ser man nord for stien (til højre) et område, som har været afbrændt i 1984 og 2002 for at genskabe heden. Syd for stien har lyngen været uberørt siden 1920, og revling (sortbær) har lidt efter lidt overtaget lyngens plads.

Se gul vandrerute på kort i vandretursfolderen

2. Stoltenbjerg

17 meter høje Stoltenbjerg er den største klit, som vinden har blæst sammen på den ellers flade Randbøl Hede. Bemærk den sorte stribe, der løber tværs gennem klitsandet. Striben var landskabets overflade i årtusinder. Her kan du med et enkelt skridt tage 7400 år gennem Danmarks historie. Forklaringen er, at sandet under striben er blevet aflejret ca. år 5800 f. Kr., mens sandet over den sorte stribe er aflejret i slutningen af 1500-tallet, hvor rovdrift på landskabet med træfældning, overgræsning, hedebrande mv. skabte nye sandstorme, der blev en katastrofe for områdets befolkning. En menneskeskabt katastrofe, hvor marker og landsbyer blev begravet af sand.

Stoltenbjerg er den højeste top på det, som hedder Staldbakkerne. En kilometer lang klitryg formet af vestenvinden, og som derfor ligger i en vest-nordvestlig retning. En overlevering fortæller, at Staldbakkerne har fået sit navn under svenske-krigene, hvor beboerne gemte deres heste for svenskerne i de øde bakker.

På blå og rød vandresti til Vorbasse Studevej kan man syd for stien se et område med spor af dyrkning fra en plantage, der blev fjernet i 1936, da området blev fredet.

Se vandreruter på kort i vandretursfolderen

3. Vorbasse Studevej

Når lyngen blomster ligner Vorbasse Studevej et guldaldermaleri. Den gamle studevej slynger sig fortsat mellem lyng og tuer tværs over Randbøl Hede. En folkevise fortæller om Kong Valdemar 2. Sejrs dødsridt over Randbøl Hede i 1212. Han startede med 100 mand i Skanderborg, 15 var med over Randbøl Hede og alene nåede han til Ribe, hvor Dronning Dagmar døde i barselssengen.

Læs folkevisen på wikisource.org

Vorbasse Studevej blev fra 1400-1800-tallene brugt til at drive stude til Vorbasse Marked eller endnu længere sydpå. Også heste, svin, geder og får har taget turen til markedet. Studevejen er faktisk også en del af det netværk af veje, som i dag kaldes for Hærvejen. Færdslen langs Hærvejen fulgte nemlig mange forskellige ruter afhængig af årstiden og rejseformen. Hvis et spor blev ufremkommeligt - måske pga. regn - kørte man udenom, og skabte enten bredere veje eller nye alternative veje.

Læs mere om Hærvejen på haervej.dk

Frederikshåb Plantage

Læs under Historie: Kampen mod sandflugten

4. Syvårssøerne

De mystiske Syvårssøer har deres navn fra den kendsgerning, at de ikke altid er der. Fra gammel tid har man bemærket, at søerne dukkede op ca. hvert syvende år, eller også brugte man blot det magiske 7-tal til netop det uforklarlige. Fakta er, at søerne opstår og forsvinder med højden på grundvandet. Og selv om store mængder nedbør får grundvandstanden til at stige, er det ikke ensbetydende med svulmende søer. Grundvandsspejlet har sine egne "bakker og dale", og derfor er Syvårssøerne meget uforudsigelige.

Syvårssøerne var fyldt med vand fra 2007 til 2010, og når de igen dukker op, kan du opleve et utrolig flot, åbent sø-landskab midt i Frederikshåb Plantage. Endda med spøjse fænomener som en sandstrand på den jyske indlandshede. Sandstrandene opstår, når søerne hæver sig op til de åbne klitter, der altid kan ses hist og her i området.

Selv når søerne er væk, er det en særlig oplevelse at komme her. Der er lidt savanne-stemning, når de tidligere søflader ligger hen som et slettelandskab med spredte træer.

5. De rygende bjerge

Lille og Store Rygbjerg er navnet på to store klitter, som under sandflugten lignede rygende bjerge. Der har også været en landsby med navnet Rygbjerg. Optegnelser taler om otte gårde, men i 1662 er de alle nedlagt, og i dag eksisterer der intet spor efter dem. Landsbyen Bindeballe blev flyttet to gange pga. sandflugt, og eksisterer nu ca. 3 km øst for Frederikshåb Plantage.

6. Langs Egene

Troldeagtige egetræer står på rad og række på den skovvej, som hedder "Langs Egene". Egetræerne vokser langs et dige, som blev brugt til at afgrænse skoven og give læ til de nye, spæde træer, da beplantningen af Randbøl Hede startede i 1804. Man fristes derfor til at tro, at egetræerne er over 200 år gamle, men det er de ikke. Først da nåletræerne skabte tilstrækkelig med læ, kunne løvtræer som eg og bøg plantes og overleve.

7. Danmarks største røse-område

Jernalderen begyndte for 2500 år siden, men den føles lidt nærmere, når du går ind i det store røse-område i den sydøstlige del af Frederikshåb Plantage. Her findes der over 200 små og store røser fra oldtiden, som har undgået landbrugets mekanisering og nærmest blevet balsameret for eftertiden ved beplantningen af Randbøl Hede.

8. Madkurv og kaffe i Kighøj

"Velkommen til Kighøj" står der på et grønt skilt i det gamle skovløberhus, hvor der tidligere har boet en ansat i skovbruget. Nu er det tilladt at gå inden for, hvor der er borde og bænke, hvor man i petroleumslampens skær kan spise sin medbragte mad og kaffe. Der er endda brænde i brændeskuret, så der kan tændes op i brændeovnen på kolde dage. I godt vejr kan man også sidde udenfor på træstammer omkring et bål.

9. Skovturs-trecbane

Skovturs-trecbanen er inspireret af TREC, trail, westernridning, dressur og horsemansship. Banen har 21 forhindringer konstrueret af skovens egne materialer.
Frederikshåb Skovturs-trecbane rummer en masse muligheder for dig, der gerne vil arbejde med din hest i naturen. Lidt populært kunne det måske beskrives som agility for heste.
Trecbanen er skabt igennem et samarbejde med Naturstyrelsen og islandshesteklubben Landi-Askja. Læs mere om banen her.

10. Bålhytten ved Vestre Rullebane

Bålhytten er et oplagt sted at nyde sin medbragte mad i skoven.  Med placeringen tæt ved Skovturs-trecbanen er der gode muligheder for at opleve hestene og rytterne blive udfordret igennem banens 21 forhindringer.

Der er plads og mulighed for sammen at nyde en god middag over bål, også selvom man er en stor gruppe. Med flytbare bord-bænkesæt og muldtoilettet tilknyttet den nærliggende shelter er der plads til alle.

I tyskernes fodspor

11. Tysk feltkøkken

Bemærk de to store skorstene på gavlen ved Naturrum Kirstenelysts halvtag. Oprindelig var der kun én skorsten hos hedebonden på Kirstinelyst, men tyskerne lejede sig ind på gården og byggede et stort tysk feltkøkken, der kunne servere mad til 150 mand. Her fik de tyske jagerpiloter og flyvepladsens personale serveret måltider i krigens sidste måneder. Den ene skorsten bruges nu til grillen i friluftskøkkenet, som kan benyttes af Kirstinelysts gæster.

Læs om Naturrum Kirstinelyst

12. Maskingevær-reder

På toppen af den 17 m høje Stoltenbjerg byggede tyskerne et observationstårn, hvor de kunne overvåge hele hedeområdet, der var fyldt med skjulte jagerfly og bombefly. Tilbage i dag er stadig de maskingevær-reder, der blev gravet på toppen af klitten. Kig efter bregnerne, som ofte vokser i læ i maskingevær-rederne og gangene mellem dem.

13. Flyverskjul

Luftfoto afslører 24 hestesko-formede pletter på Randbøl Hede syd for Stoltenbjerg. Set fra landjorden ligner det små jordvolde i op til én meters højde, men med et lidt dybere krater i midten. De hestesko-formede jordvolde er ca. 16 meter brede og 33 meter lange.

Se på satelitkort på maps.google.com

Her blev de tyske jagerfly parkeret under et tag af granrafter og camouflage-net, og åbningerne blev placeret i forskellige retninger, så de ikke alle kunne angribes på én gang af de allieredes jagerfly.

Nogle af flyverskjulene ligner kratere, fordi de blev brugt til at sprænge tyskernes ammunition af efter afslutningen af 2. verdenskrig i 1945. 150 tons sprængstoffer og ammunition blev sprængt på Randbøl Hede i sikker afstand fra beboelser. Den sidste hedebonde på Kirstinelyst, Ancher Hansen, fik dog en rude blæst tværs gennem huset pga. trykbølgerne.

14. Mandskabsbunkeren Liegeplatz 10

Koldt og klamt, rusten løber ned ad søjlerne, men det er den eneste bevarede mandskabsbunker til flyverskjulene fra 2. verdenskrig: Liegeplatz 10. I Frederikshåb Plantage var der i alt 18 flyverskjul, og Liegeplatz 10 havde plads til 6-9 fly, afhængig af om det var bombefly eller jagerfly. Flyverskjulenes åbninger vendte i forskellige retninger for at gøre det umuligt for allierede fly at angribe alle skjul på én gang.
Der er bygget et tag over bunkeren i 2003 for at undgå yderligere nedbrydning af bunkeren.

15. Brændstofledninger

Alt hvad der er tilbage af en lang brændstofledning er disse godt to meter høje stolper af mursten. Der skulle pumpes benzin fra flyvepladsen til flyverskjulene. Brændstofledningen har både været over og under jorden for at ligge vandret.

16. Bunker til brændstofpumpen

Den lille bunker skjuler sig næsten i græsset. Her stod tidligere den pumpe, der fik brændstofledningen til at fungere.

 

Til toppen af siden

 

Randbøl Hede

1. Nature base Kirstinelyst

Naturrum Kirstinelyst. Foto: Gert Hougaard Rasmussen

Start here! Although you are eager to spend time outside, the new 6-million-kroner Nature Base is an excellent starting point for adventures at Randbøl Hede. The exhibitions will open your eyes to the lives of the moorland peasants, the flora and fauna of the moor and exciting stories which you would not automatically learn of by taking what is usually a lonely walk on the moor in silence, wide expanses and high skies.

The new Kirstinelyst Nature Base is of modern design, but the material used for the flat roof and the sloping outer walls is heath turf; the building thus becomes a whole moorland in itself and will blossom together with the heather of Randbøl Hede.

Kirstinelyst is also the perfect place to share a picnic. Tables and benches are available on the porch just outside the exhibition area.

The fields around Kirstinelyst were part of the moorland which was cultivated in the late 1800s. The area was farmed for approximately 100 years until the state bought the area in 1984, when the hedgerows were removed, and cattle were put out to graze the fields. You may still see small banks of shifting sand where the hedgerows were removed. The house and the stables were demolished when Kirstinelyst Nature Base was built. Only the gable with its two chimneys used as a German field kitchen during World War II was preserved.

Kirstinelyst Nature Base opened its doors for the first time at Easter 2013.

When walking along the yellow hiking trail to Stoltenbjerg, to the north of the trail (to the right) you will see an area that was burnt in 1984 and again in 2002 to restore the moorland. To the south of the trail, the heather has been left untouched since 1920, and crowberries have gradually taken over from heather.

2. Stoltenbjerg

Stoltenbjerg. Foto: Gert Hougaard Rasmussen

The 17-metre-tall Stoltenbjerg is the largest dune gathered by the wind on the otherwise flat Randbøl Hede. Note the black stripe which runs through the sand of the dune. This stripe was the surface of the landscape for millennia. Here, in one step, you can journey back 7,400 years in Denmark’s history. The explanation is that the sand below the stripe was deposited about 5800 BC, while the sand above the black stripe was deposited in the late 16th century, when ruthless exploitation of the landscape which included the felling of trees, overgrazing, heath fires, etc, created new sandstorms that became a disaster for the local people. A man-made disaster, which led to fields and villages becoming buried in sand.

Stoltenbjerg is the highest peak of what is known as Staldbakkerne. It is a one-kilometre-long dune ridge shaped by the westerly wind and therefore running in a west-northwest direction. Legend has it that Staldbakkerne got their name during the Dano-Swedish wars, when the locals hid their horses from the Swedes in the deserted hills.

To the south of the blue and red hiking trail to Vorbasse Studevej, you can see an area retaining ​​traces of cultivation from a plantation which was removed on the area being designated an area of outstanding beauty in 1936.

På blå og rød vandresti til Vorbasse Studevej kan man syd for stien se et område med spor af dyrkning fra en plantage, der blev fjernet i 1936, da området blev fredet.

3. Vorbasse Studevej

Vorbasse Studevej. Foto: Gert Hougaard Rasmussen

When the heather blossoms, Vorbasse Studevej looks like a painting by the late 19th century Danish painters, the painters of “the golden age”. The old drovers’ road still winds between heather and tussocks across Randbøl Hede. An old folk song tells the story of King Valdemar II Sejr's death ride across Randbøl Hede in 1212. He set out with 100 men from Skanderborg, 15 accompanied him across Randbøl Hede but only he reached Ribe, where Queen Dagmar died during childbirth.

Vorbasse Studevej was used from the 1400s to the 1800s for driving oxen to Vorbasse Marked or even further south. Also, horses, pigs, goats and sheep have travelled the road to market. Studevej is also part of the network of roads, which is today known as Hærvejen (“the Military Road”). The journey along Hærvejen followed many different routes depending on the season and the mode of transport. If one track became impassable - perhaps due to rain - you drove around it, creating either wider roads or new, alternative roads.

Read more on Hærvejen at haervej.dk (in Danish)

Frederikshåb Plantage

4. Syvårssøerne

Syvårssøerne. Foto: Gert Hougaard Rasmussen

The mysterious lakes, Syvårssøerne, were given their name because they are not always there. From ancient times, it was noted that the lakes appeared approximately every seventh year, or maybe the magical number seven was simply used to explain the inexplicable. The fact is that the lakes rise and disappear with the varying heights of the water table. And even if large amounts of rainfall cause the water table to rise, it does not necessarily lead to the lakes swelling. The water table has its own "peaks and valleys" and, therefore, Syvårssøerne are very unpredictable.

Syvårssøerne were filled with water from 2007 to 2010 and when they turn up again, you may experience an incredibly beautiful open landscape of lakes at the heart of Frederikshåb Plantage. Even including as odd a phenomenon as a sandy beach in the Jutland inland moorland. The sandy beaches arise when the lakes rise in the open dunes that are always visible here and there.

Even when the lakes are gone, visiting here is special. There is a bit of a savannah atmosphere when the former lake surfaces form a deserted landscape with scattered trees.

5. The smoky mountains

De rygende bjerge. Foto: Gert Hougaard Rasmussen

Lille and Store Rygbjerg (“Small and Large Smoky Mountain”) are the names of two large dunes which, during the shifting of sands, looked like smoky mountains. There was also a village called Rygbjerg. Records mention eight farms; however, in 1662, they were all decommissioned and there is no trace of them today. The village of Bindeballe was moved twice due to sand shifting and is now located some 3 km east of Frederikshåb Plantage.

6. Langs Egene

Troll-like oaks line the forest road called Langs Engene ("Along the Meadows"). The oak trees grow along a dike that was used to demarcate the forest and provide shelter for the new, sapling trees when the planting of Randbøl Hede started in 1804. It is therefore tempting to assume that the oaks are more than 200 years old; however, they are not. Only when the conifers provided sufficient shelter, could deciduous trees like oaks and beech be planted and survive.

7. Denmark's largest area of "røser" ("mounds of stones")

Røser. Foto: Gert Hougaard Rasmussen

The Iron Age began 2500 years ago, but it feels more recent when you enter the vast area of “røser” in ​​the south-eastern part of Frederikshåb Plantage. Here, you may find more than 200 small and large mounds of stones, which have avoided the mechanization of agriculture and have almost become preserved for posterity by the planting of Randbøl Hede.

8. Picnic basket and coffee in Kighøj

Kighøj. Foto: Gert Hougaard Rasmussen

"Welcome to Kighøj" a green sign reads in the old gamekeeper’s house, where a forestry employee used to live. Now, you are permitted to go inside where there are tables and benches where you can eat your picnic and enjoy your coffee by the light of the kerosene lamp. There is even firewood in the woodshed, so you can light up the wood-burning stove on cold days. When the weather is nice, you can sit outside on tree trunks around a fire.

 

9. Forest TREC course

The Forest TREC course is inspired by TREC, trail, western riding, dressage and horsemanship. The course has 21 obstacles constructed from materials found in the forest.

Frederikshåb Forest TREC course offers a lot of opportunities for those who wish to train their horse in nature. In popular vernacular, the course could be described as agility for horses.

The TREC course was created through a collaboration with the Nature Agency and the Iceland pony club Landi-Askja. Read more about the course here.

Read more about the course here

 

10. The log cabin at Vestre Rullebanne

The bonfire hut is an ideal place to enjoy your picnic. As it is located close to the Forest TREC course, there are good opportunities to enjoy the horses and their riders being challenged through the 21 obstacles of the course.

There is the space and opportunity to enjoy a good dinner over campfire, even if you are a large group. The movable tables and benches and the composting toilet established at the nearby shelter, there is room for everyone.

In the footsteps of the Germans

11. German field kitchen

Note the two tall chimneys on the gable at the porch area of Kirstenlyst Nature Base. Originally, the moorland farmer at Kirstinelyst had only one chimney, but the Germans rented space on the farm and built a large German field kitchen that could prepare meals for 150 men. Here, the German fighter pilots and airfield staff were served meals during the last months of the war. One chimney is now used for the grill in the open-air kitchen, which may be used by visitors to Kirstinelyst.

12. Machinegun-nests

At the top of the 17-metre-tall Stoltenbjerg, the Germans built an observation tower, where they could monitor the entire moorland, which was filled with hidden fighter planes and bombers. Today, you can still see the machinegun-nests which were dug at the top of the dune. Look for the ferns, which often grow in the shelter of the machinegun-nests and the trenches connecting them.

13. Concealed aircraft covers

Aerial photos reveal 24 horseshoe-shaped structures on Randbøl Hede, south of Stoltenbjerg. From land, they look like small earthen structures which are up to one meter tall, but with a slightly deeper depression in the middle. The horseshoe-shaped structure is approximately 16 metres wide and 33 metres long.

Watch satellite maps on Google Maps

Here the German fighters were parked under a cover of pine supports and camouflage nets, and the openings were placed in different directions so that they could not all be attacked at once by the fighters of the allied forces.

Some of the aircraft covers look like craters because they were used to blow up the German ammunition after the end of World War II in 1945. 150 tons of explosives and ammunition were blown up on Randbøl Hede in a safe distance from any homes. However, the last moorland farmer on Kirstinelyst, Ancher Hansen, had a window blown through his house due to the blast.

14. The troop bunker Liegeplatz 10

It is cold and damp, the rust is running off the columns, but it is the only preserved troop bunker connected to the WWII aircraft covers: Liegeplatz 10. In Frederikshåb Plantage, there were a total of 18 aircraft covers and Liegeplatz 10 had space for 6-9 aircraft, depending on whether they were bombers or fighter planes. The openings of the aircraft covers were turned in different directions to make it impossible for allied aircraft to attack all covers at once.

The bunker was covered in 2003 to avoid further dilapidation.

15. fuel lines

All that is left of a long fuel line are these two-meter-tall brick columns. Gasoline was to be pumped from the airfield to the aircraft covers. The fuel line was located both above and below ground for it to lie horizontally.

16. Fuel pump bunker

The small bunker is almost hidden in the grass. Here, the pump that made the fuel line work was previously located.


Read more about Randbøl Hede and Frederikshåb Plantage: