Møns Klint

Besøg Geocenter Møns Klint

Tag hensyn til vandrefalkene på Møns klint

På Møns Klint findes et af Danmarks få ynglende vandrefalkepar. Naturstyrelsen opfordrer på det kraftigste især luftfarten til at udvise hensyn til de ynglende vandrefalke. Fuglene tåler f.eks. ikke, at der flyves i lav højde over eller langs med klinten. Alle flytyper anmodes om at overholde de generelle regler om flyvehøjder m.v. og undlade flyvning i lav højde. For de gående i Klinteskoven informerer Naturstyrelsen på skilte om, hvordan man kan færdes uden at forstyrre vandrefalkene, ligesom der er opsat afspærring i nærheden af redestedet, så man ikke uforvarende kommer for tæt på reden.

Vandretursfoldere: Møns Klint

 

Møns Klint før og efter skredet. Foto: Ole Bang, Camping Møns Klint. Klik for større udgave (jpg)

 

Natten mellem den 26. og 27. januar 2007 skete det største skred i 50 år på Møns Klint. Omkring 460.000 tons kridt, sand og ler har dannet en ny halvø, der strækker sig ca. 300 meter ud i Østersøen. Den 2. marts skete endnu et stort skred.