Møns Klint

Møns Klint is a world-class area of natural beauty. Here, the dazzling white 'walls' of chalk rise out of the blue Baltic Sea. You may see the peregrine falcon hunt at speeds of up to 400 km an hour, here, explore the forest at Høje Møn among the oldest beech trees of Denmark, learn the history of the landscape at GeoCenter Møns Klint, or return to the 1700s in the park at the pleasure palace Liselund. Møns Klint offers great experiences all year round.

Møns Klint

Besøg Geocenter Møns Klint

Tag hensyn til vandrefalkene på Møns klint

På Møns Klint findes et af Danmarks få ynglende vandrefalkepar. Naturstyrelsen opfordrer på det kraftigste især luftfarten til at udvise hensyn til de ynglende vandrefalke. Fuglene tåler f.eks. ikke, at der flyves i lav højde over eller langs med klinten. Alle flytyper anmodes om at overholde de generelle regler om flyvehøjder m.v. og undlade flyvning i lav højde. For de gående i Klinteskoven informerer Naturstyrelsen på skilte om, hvordan man kan færdes uden at forstyrre vandrefalkene, ligesom der er opsat afspærring i nærheden af redestedet, så man ikke uforvarende kommer for tæt på reden.

Vandretursfoldere: Møns Klint

 

Møns Klint før og efter skredet. Foto: Ole Bang, Camping Møns Klint. Klik for større udgave (jpg)

 

Natten mellem den 26. og 27. januar 2007 skete det største skred i 50 år på Møns Klint. Omkring 460.000 tons kridt, sand og ler har dannet en ny halvø, der strækker sig ca. 300 meter ud i Østersøen. Den 2. marts skete endnu et stort skred.