Året rundt

Forår i Jægersborg Hegn. Foto: Tobias Markussen

Forår

Der er usædvanligt mange hvide anemoner i Jægersborg Hegn, og de begynder som regel at springe ud i sidst i marts. I de første, lune forårssol kommer snogen frem og soler sig.

Midt i april springer birkene ved Bøllemosen ud. Bøgen følger efter sidst i april, først i maj.
I maj måned får rådyrene kid og egen springer ud.

Sommer

Tuekærulden blomstrer fra juni og helt frem til udgangen af august i Bøllemosen.

Rådyrenes brunsttid begynder i juli. Det foregår ret stille og slet ikke så synligt, som når krondyrene udfolder sig med brøl og kampe under deres brunst i Dyrehaven senere på året.

Efterår

Løvtræernes blade skifter farve til røde, gul og orange. Til sidst falder de af, og stilheden sænker sig. Mus og egern har travlt med at samle forråd. Det er tilladt at plukke nødder til eget forbrug.

Det er svampetid, og i Jægersborg Hegn kan man blandt andet finde kantarel, stor trompetsvamp, foranderlig skælhat, østershat og oksetunge. I Bøllemosen er det endnu sæson for tranebær. Mosebøllens bær skal man ikke spise for mange af, for så kan man blive svimmel og få hovedpine. I ældre tid er virkningen af mosebøllebær beskrevet som let euforiserende.

Vinter

December, januar og februar er de stille måneder i skoven. Hvis det har sneet, kan man nemt finde dyrespor.

I februar har rævene rolletid, det vil sige brunst, og de udstøder hæse skrig om natten. Spætterne begynder at banke på træerne for at markere deres territorium.

Læs mere: Dyr og Planter

The Turn of the Year in Jægersborg Hegn

Stampe Dam. Foto: Tobias Markussen

Summer

In Bøllemosen, the hare’s tail grass blossoms from June until the end of August.

The breeding season of the roe deer starts in July. It is a rather quiet affair and not as obvious as when the red deer show themselves off in Dyrehaven with lots bellowing and fighting during their breeding season later in the year.

Spring

There is an abundance of white anemones in Jægersborg Hegn and they usually start to blossom in late March. The grass snakes venture out to bask in the first, warm sunrays of spring.

By the mid-April, the birches in Bøllemosen come into leaf. The beeches follow in late April, early May.

During May, the deer have their fawns and the oaks come into leaf.

Fall

The leaves of the deciduous forest change colour to red, yellow and orange. Eventually, they fall, and silence ensues. Mice and squirrels are busy gathering supplies. You are permitted to pick and gather nuts for your own consumption.

It is mushroom time and, in Jægersborg Hegn, you can find, amongst others, chanterelles, horns of plenty, two-toned wood-tufts, oyster mushrooms and beefsteak fungus. In Bøllemosen, it is still cranberry season. You should not eat too many of the berries found in Bøllemosen as you may get dizzy and develop a headache. In the past, the effect of bog whortleberries was described as slightly euphoriant.

Winter

December, January and February are quiet months in the woods. If snow has fallen, you can easily find animal tracks.

February, is the breeding season of foxes and you can hear their hoarse screams at night. The woodpeckers start to peck at the trees to mark their territories.


Read more about Jægersborg Hegn: