Praktisk

Kortudsnit over Jægersborg Hegn
Kortudsnit over Jægersborg Hegn

Se stort kort over Jægersborg Hegn

Få en oversigt over naturruter, seværdigheder, overnatningsmuligheder og meget andet på udinaturen.dk

Download vandretursfolder med kort: Jægersborg Hegn

Find vej

Jægersborg Hegn er en 435 hektar stor skov, der ligger langs med Øresund i Rudersdal Kommune. Mod vest afgrænses den af den nedlagte jernbanelinje mellem Nærum og Vedbæk. Her findes i dag en gang- og cykelsti med navnet Grisestien opkaldt efter Nærumgrisen, det tog der kørte på strækningen.

Ved Mølleåen mod syd grænser Jægersborg Hegn til Jægersborg Dyrehave, som den var en del af i over 150 år.

Læs mere: Guide til Dyrehaven

Parkering

Der er P-pladser ved Skodsborg Station, to steder på Skodsborgvej, der løber gennem Jægersborg Hegn mod Nærum og ved Strandmøllen, Raadvad Kro og Stampen.

Se p-pladser på kort i vandretursfolderen

Offentlig transport

Der går både Kystbane- og Regionaltog til Skodsborg Station. Buslinjerne 190, 193, 194 og 195 kører på Skodsborgvej gennem Jægersborg Hegn og linje 187 kører på hverdage til Raadvad.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Toiletter

Der er et primitivt toilet ved lejrpladsen ved Strandmøllen.

Se Strandmølle lejrplads på kort i vandretursfolderen

Bålpladser

Bålpladser findes ved Tørvehus Sletten, Bøllemosen, Terrasserne, ved Skodsborgvej, Strandmøllen og Stampen. Bålpladserne kan frit benyttes, og man må samle kvas og grene i skovbunden.

Se bålpladserne på kort på udinaturen.dk

Overnatning

Der er fri teltning ved lejrpladsen ved Strandmøllen, mens der skal reserveres plads, hvis man vil overnatte i shelterne samme sted. Man skal også reservere plads for at bruge lejrpladsen ved Køromvej nord for Tørvehus Sletten.

Se på kort og reservér på udinaturen.dk

Tilgængelighed

Skovvejene i Jægersborg Hegn er egnede for både gangbesværede og barnevogne.

Fiskeri

Man kan fiske frit med stang i Bøllemosen, Skodsborgdam, Raadvaddam, Strandmølledam og Stampedam.

Se på kort på udinaturen.dk

Vis hensyn

Mange mennesker bruger naturen - og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen.
Reglerne er lavet, så turen ud i naturen bliver en god oplevelse for så mange som muligt.

På cykel: Der må cykles på alle stier og skovveje, men ikke i skovbunden og ned ad skrænter eller på stendiger og gravhøje.

Læs mere: Mountainbike - kodeks

Til hest: Du må ride på de afmærkede ridestier og i skovbunden, hvor der er høje træer. Husk at medbringe gyldigt ridekort.

Køb et ridekort

Læs mere: Ridning i Hovedstaden

Med hund: Hunde kan løbe frit under opsyn i hundeskoven i den nordøstlige del af Jægersborg Hegn mellem Kystbanen og Strandvejen. Alle andre steder skal hunde være i snor af hensyn til vildtet og de andre skovgæster.

Læs mere: Med hund i naturen

Se vandre-, cykel- og ridestier samt hundeskov på kort i vandretursfolderen

Practical Information - Jægersborg Hegn

Jægersborg-hegn-kort-praktisk

Get an overview of running, hiking and cycling routes on udinaturen.dk

Toilet facilities

There is a primitive toilet at the campsite by Strandmøllen.

Bonfire sites

Bonfire sites are found at Tørvehus Sletten, Bøllemosen, Terrasserne, at Skodsborgvej, Strandmøllen and Stampen. The bonfire sites may be used without pre-booking and you may collect twigs and branches from the forest floor.

Accommodation

You may spend the night in a tent at the campsite by Strandmøllen; overnight stays in the shelters will need to be pre-booked, however. You must also make a reservation if you wish to use the campsite at Køromvej north of Tørvehus Sletten.

Accessibility

The forest roads in Jægersborg Hegn are suitable for both people with mobility issues and prams.

Angling

Man kan fiske frit med stang i Bøllemosen, Skodsborgdam, Raadvaddam, Strandmølledam og Stampedam.

Act respectfully

You are free to angle in Bøllemosen, and the ponds Skodsborgdam, Raadvaddam, Strandmølledam and Stampedam.

Please act respectfully

Many people use nature - and for widely different purposes. Therefore, a set of rules have been laid down for the use of nature.

The rules have been made to make the trip into nature a good and positive experience for as many people as possible.

Bicycling: You may ride your bicycle on all paths and forest roads; however, not on the forest floor nor down slopes nor on stone fences nor burial mounds.

Read the code of conduct for mountain bikers (in Danish)

Horseback riding: You may ride along the marked bridle paths and in the woods where there are tall trees. Remember to bring a valid riding license.

Buy riding license (in Danish)

Read more about horseback riding in the capital (in Danish)

Walking your dog: Dogs are permitted to run freely, albeit under supervision, in the dog play area in the north-eastern part of Jægersborg Hegn between Kystbanen and Strandvejen. In all other areas, dogs must be kept on their leash for the sake of the wildlife and other visitors to the forest.

Read more about walking your dog in nature (in Danish)

Finding your way

Jægersborg Hegn is a 435-hectare forest located along Øresund in the Municipality of Rudersdal. To the west, it is bounded by the decommissioned railway line between Nærum and Vedbæk. Today, this is a walking and cycling trail called Grisestien, named after Nærumgrisen, the train which rode the line.

By Mølleåen to the south, Jægersborg Hegn borders Jægersborg Dyrehave, of which it was a part for over 150 years.

Parking

There are carparks at Skodsborg Station, in two locations along Skodsborgvej, which traverses Jægersborg Hegn towards Nærum and at Strandmøllen, at Raadvad Kro and at Stampen.

See the carparks on the map in the hiking folder (in Danish)

Public transport

Both Kystbanetog (“coastal railway”) and Regionaltog (“regional train”) arrive at Skodsborg Station. Bus numbers 190, 193, 194 and 195 go along Skodsborgvej through Jægersborg Hegn and number 187 goes to Raadvad on weekdays.

Plan your trip on reiseplanen.dk (in Danish)


Read more about Jægersborg Hegn: