Praktisk

Kortudsnit over Jægersborg Hegn
Kortudsnit over Jægersborg Hegn

Se stort kort over Jægersborg Hegn

Få en oversigt over naturruter, seværdigheder, overnatningsmuligheder og meget andet på udinaturen.dk

Download vandretursfolder med kort: Jægersborg Hegn

Find vej

Jægersborg Hegn er en 435 hektar stor skov, der ligger langs med Øresund i Rudersdal Kommune. Mod vest afgrænses den af den nedlagte jernbanelinje mellem Nærum og Vedbæk. Her findes i dag en gang- og cykelsti med navnet Grisestien opkaldt efter Nærumgrisen, det tog der kørte på strækningen.

Ved Mølleåen mod syd grænser Jægersborg Hegn til Jægersborg Dyrehave, som den var en del af i over 150 år.

Læs mere: Guide til Dyrehaven

Parkering

Der er P-pladser ved Skodsborg Station, to steder på Skodsborgvej, der løber gennem Jægersborg Hegn mod Nærum og ved Strandmøllen, Raadvad Kro og Stampen.

Se p-pladser på kort i vandretursfolderen

Offentlig transport

Der går både Kystbane- og Regionaltog til Skodsborg Station. Buslinjerne 190, 193, 194 og 195 kører på Skodsborgvej gennem Jægersborg Hegn og linje 187 kører på hverdage til Raadvad.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Toiletter

Der er et primitivt toilet ved lejrpladsen ved Strandmøllen.

Se Strandmølle lejrplads på kort i vandretursfolderen

Bålpladser

Bålpladser findes ved Tørvehus Sletten, Bøllemosen, Terrasserne, ved Skodsborgvej, Strandmøllen og Stampen. Bålpladserne kan frit benyttes, og man må samle kvas og grene i skovbunden.

Se bålpladserne på kort på udinaturen.dk

Overnatning

Der er fri teltning ved lejrpladsen ved Strandmøllen, mens der skal reserveres plads, hvis man vil overnatte i shelterne samme sted. Man skal også reservere plads for at bruge lejrpladsen ved Køromvej nord for Tørvehus Sletten.

Se på kort og reservér på udinaturen.dk

Tilgængelighed

Skovvejene i Jægersborg Hegn er egnede for både gangbesværede og barnevogne.

Fiskeri

Man kan fiske frit med stang i Bøllemosen, Skodsborgdam, Raadvaddam, Strandmølledam og Stampedam.

Se på kort på udinaturen.dk

Vis hensyn

Mange mennesker bruger naturen - og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen.
Reglerne er lavet, så turen ud i naturen bliver en god oplevelse for så mange som muligt.

På cykel: Der må cykles på alle stier og skovveje, men ikke i skovbunden og ned ad skrænter eller på stendiger og gravhøje.

Læs mere: Mountainbike - kodeks

Til hest: Du må ride på de afmærkede ridestier og i skovbunden, hvor der er høje træer. Husk at medbringe gyldigt ridekort.

Køb et ridekort

Læs mere: Ridning i Hovedstaden

Med hund: Hunde kan løbe frit under opsyn i hundeskoven i den nordøstlige del af Jægersborg Hegn mellem Kystbanen og Strandvejen. Alle andre steder skal hunde være i snor af hensyn til vildtet og de andre skovgæster.

Læs mere: Med hund i naturen

Se vandre-, cykel- og ridestier samt hundeskov på kort i vandretursfolderen