Dyr


Den sjældne og sky ravn holder til i den sydlige del af Jægersborg Hegn ved Mølleåen

Pattedyr

Grævling

Der er mange grævlinger i Jægersborg Hegn, og de har især deres grave i skrænterne ned til Mølleåen. Her bor der ofte flere familier sammen i et såkaldt grævlingekompleks, der som regel kan kendes fra rævegrave på, at der er en fure i jorden foran indgangen. De får to-fire unger i marts. Grævlinger er nataktive og meget sky, og chancerne for at se dem begrænsede. Til gengæld kan man undertiden høre deres gryntende og snøftende lyde. Det er en myte, at grævlinger bider sig fast i benet på folk, til de hører knoglerne knase, og at skovarbejdere derfor gik med koks i støvlerne i gamle dage.

Ræv

Rævene i Jægersborg Hegn er ikke så sky som grævlingerne og kan være aktive ved højlys dag. De spreder den opgravede jord i en vifteformet bunke foran rævegraven, der som bekendt har flere udgange. Nede i gangene kan flere rævefamilier leve side om side. De får 4-8 unger sidst i marts. Ræven markerer sit territorium ved hjælp af duften fra ekskrementerne, der derfor ofte anbringes på en træstub eller græstue, så duften rigtig kan spredes.

Rådyr

Rådyrene i Jægersborg Hegn er ikke så synlige som de hjorte, der lever i Dyrehaven, men man kan se spor efter dem på unge træer, hvor bukken fejer sin opsats (gevir), som den skifter hvert år. Når den nye opsats vokser frem, er den beskyttet af ekstra hud, såkaldt bast, som den kommer af med ved at gnubbe det mod grenene. Brunsttiden er juli-august, og råen får som regel to plettede lam i maj-juni.

Læs mere om pattedyr i artsleksikonet

Fugle


Duehøg

Der er ynglende duehøge i Jægersborg Hegn. Duehøgen er den største høg, vi har på vore breddegrader. Hunnen er på størrelse med en musvåge, det vil sige ca. 55 cm lang og med et vingefang på 113-128 cm. Hannen er lidt mindre. Den bevæger sig gennem luften ved en serie langsomme og dybe vingeslag afbrudt af glideflugt.

Ravn

Den sjældne og sky ravn holder til i den sydlige del af Jægersborg Hegn ved Mølleåen. Det er en kragefugl, der er 65-70 cm lang og har et vingefang på 120-150 cm. Fjerdragten er kulsort med et skær af blågrønt, og næb og fødder er sorte. Der lever mellem 500 og 700 ravne i Danmark og fuglene er totalfredet i Danmark. Ifølge den nordiske mytologi havde Odin ravnene Hugin og Munin, der hver aften satte sig på hans skuldre og fortalte, hvad der var sket ude i verden i dagens løb.

Vandstær

Ved Mølleåen kan man være heldig at se den sjældne vandstær dykke efter smådyr på bunden. Det er en 18 centimeter lang sort eller skifergrå spurvefugl med hvid strube og bryst. Den sidder gerne på en sten midt i vandløbet eller på bredden, hvorfra den dykker efter føde. Dens fjerdragt er tæt og vandskyende, og næseborene kan lukkes med en hinde for at holde vandet ude.

Andre, mere almindelige fugle i Jægersborg Hegn er musvåge, spætte og ugle.

Læs mere om fugle i artsleksikonet

Er du fugleinteresseret kan du gå ind på dofbasen.dk og se, hvilke observationer, der er gjort på forskellige lokaliteter i landet. Du kan også indtaste dine egne observationer og se statistikker over alle observationer af de forskellige fuglearter.