Activities in Jægersborg Hegn

Aktiviteter

Mountainbiker i Jægersborg Hegn. Foto: Tobias Markussen

Vandreruter

Der er afmærket to vandreruter på henholdsvis tre (gul rute) og syv (blå rute) kilometer.

Se vandreruterne på kort i vandretursfolderen

SkodsborgRuten

SkodsborgRuten er en temarute til RudersdalRuten, der fokuserer på kombinationen af motion, naturoplevelse og refleksion. Ruten er en 6,6 kilometer lang, skiltet rute, der begynder og slutter ved Skodsborg Kurhotel og Spa på Skodsborg Strandvej. Ruten løber gennem Jægersborg Hegn, den nordlige del af Dyrehaven og Raadvad.

Se skodsborgruten på kort på rudersdal.dk

Man kan downloade en app med ni reflektionsspots, så man kan høre om naturen og historiske steder på ruten, blandt andet om knivproduktionen i Raadvad og blive ledt på vej af sin smartphones GPS.

Få den gratis app ved at scanne QR-koden på rudersdal.dk.

Skodsborgruten er lavet i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Playinmondo og Skodsborg Kurhotel og Spa A/S.

Cykelrute

Den nationale cykelrute nr. 9., der går fra Helsingør til Rødby, løber langs Jægersborg Hegns østgrænse fra Strandmøllen til Kørom.

Se på kort på udinaturen.dk

Ridning

Der findes en lang række afmærkede ridestier i Jægersborg Hegn. Husk at medbringe et gyldigt ridekort.

Se ridestierne på kort i vandretursfolderen

Køb ridekort

Hundeskov

I Jægersborg Hegn skal hunde altid være i snor bortset fra i hundeskoven i det nordøstlige hjørne af Jægersborg Hegn, mellem Strandvejen og Kystbanen, hvor hunde må løbe frit, hvis de er under kontrol.

Læs mere: Med hund i naturen

Se hundeskov på kort på udinaturen.dk

Fiskeri

Har man gyldigt fisketegn, er der frit fiskeri med stang i Bøllemosen, Skodsborgdam, Raadvaddam, Strandmølledam og Stampedam.

Se fiskesteder på kort på udinaturen.dk

Bålpladser

Der er otte bålpladser rundt omkring i Jægersborg Hegn, og du må gerne samle brænde til bålet i skovbunden.

Se bålpladser på kort på udinaturen.dk

Overnatning

Der er primitive lejrpladser, hvor man kan slå sit telt op i to dage uden videre, ved Køromvej i den nordlige del af Jægersborg Hegn og ved indgangen ved Strandmøllevej. Her er også et shelter, der skal reserveres på forhånd.

Se lejrpladser og shelter på udinaturen.dk

Hiking trails

In Jægersborg Hegn Dyrehaven you will find marked Kløverstier (“Clover trails”) which take walkers through beautiful nature. Kløverstierne may be found on the Endomondo app – download the app for free and search for the nearest trails while standing in Jægersborg Hegn. The four Kløverstier start at Skodsborg Station.

Vandretur i Jægersborg Hegn. Foto: Tobias Markussen

Two walking trails of three (yellow route) and seven (blue route) kilometres, respectively, are marked.

Skodsborg Ruten ("The Skodsborg trail")

SkodsborgRuten is a theme trail for RudersdalRuten focusing on a combination of exercise, nature experience and reflection. The trail is a 6.6-kilometre-long, signposted trail starting and ending at Skodsborg Kurhotel og Spa at Skodsborg Strandvej. The trail cuts through Jægersborg Hegn, the northern part of Dyrehaven and Raadvad.

See the map of the Skodsborg trail on rudersdal.dk (in Danish)

You may download an app with nine spots for reflection, so you can hear about nature and the historical places along the trail, including the knife production in Raadvad, and be led by your smartphone GPS.

Get the free app by scanning the QR code on rudersdal.dk (in Danish)

Skodsborgruten was created in a collaboration between the Danish Nature Agency, Playinmondo and Skodsborg Kurhotel og Spa A/S.

Cycle route

Mountainbiker i skoven. Foto: Tobias Markussen

The National Cycle Route No 9 which leads from Helsingør to Rødby, runs along the east boundary of Jægersborg Hegn from Strandmøllen to Kørom.

Horseback riding

There are several marked bridle paths in Jægersborg Hegn. Remember to bring a valid riding license.

See the map of bridle paths in the hiking folder (in Danish)

Buy riding license (in Danish)

Dog play area

I hundeskoven. Foto: Tobias Markussen

In Jægersborg Hegn, dogs must always be kept on their leash, except for inside the dog play area in the north-eastern corner of Jægersborg Hegn, between Strandvejen and Kystbanen, where dogs are permitted to run off the leash if they are under control.

Read more about taking your dog out (in Danish)

Angling

If you have a valid angling licence, you may angle in Bøllemosen, Skodsborg Dam, Raadvaddam, Strandmølledam and Stampedam.

Bonfire sites

Bålplads. Foto: Tobias Markussen

There are eight campsites around Jægersborg Hegn and you may collect firewood for the fire on the floor of the woods.

Accommodation

There are primitive campsites where you can pitch your tent for two days without seeking permission; these are at Køromvej in the northern part of Jægersborg Hegn and at the entrance at Strandmøllevej. Here, you will also find a shelter which, however, needs booking in advance.

See map of all facilities at udinaturen.dk (in Danish)