Praktisk


Se faciliteter omkring Gribskov på kort på udinaturen.dk

Find vej

Gribskov ligger i Nordsjælland mellem Hillerød, Fredensborg, Helsinge og Græsted.

Tog

Lokalbanen 940R og 960R
Gribskov- og Hornbækbanen kører gennem Gribskov, hhv. mellem Hillerød og Helsingør via Gilleleje og mellem Hillerød og Tisvildeleje. Cykler gratis.

Bus

303, 307, 362, 363, 390R
Disse fem buslinjer går gennem Gribskov.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk


Handicapfaciliteter

Også for handicappede er der mange faciliteter i Gribskov.
Der er stier, som er egnede for kørestolsbrugere og gangbesværede, primitive overnatningspladser og bålpladser, udsigtstårne og toiletter.

Med start og slut fra P-pladsen ved Esrum Kloster og Møllegård er der en 1,5 km lang handicapsti med infotavler og mobiltelefonguider, der også kan bruges af svagtseende.
Desuden kan man fra P-pladsen ved Skovskolen i Nødebo komme langs søen til grillpladsen ved Dronningens Bøge.
Alle ruter markeret med lilla i de fire vandretursfoldere er asfalterede, andre er grusbelagte og kørestolsegnede. Grillpladserne ved Gillelejevej/Storkevadsvej og Frederiksværkvej/Tinghussøen ligger tæt på P-pladser, og grillpladsen ved Dronningens Bøge kan nås ad en handicapvenlig sti fra P-pladsen ved Skovskolen i Nødebo.

Den primitive overnatningsplads ved Ornevej i Tipperupholme er tilgængelig for kørestolsbrugere med hjælp til de lidt stejle passager. Der skal overnattes i telt.

Et handicapvenligt fugletårn findes ved reservatet Stenholt Mølle, ligesom udsigtsplatformen ved P-pladsen Gillelejevej/Ostrupvej er let tilgængelig. Herfra er der udsyn til skovbrynet, hvor hjortevildtet ofte græsser i morgen- og aftentimerne.

Download vandretursfolderne her:
Esrum Sø , Gribsø , Maarum , Nødebo

Færdselsregler i skoven - vis hensyn

Mange mennesker bruger naturen - og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen.
Reglerne er lavet, så turen ud i naturen bliver en god oplevelse for så mange som muligt.

På cykel

Der må cykles på alle stier og skovveje, men ikke i skovbunden og ned ad skrænter eller på stendiger og gravhøje.

Læs også MTB-kodeks

Læs om cykelruterne i Gribskov

På hesteryg

Du må ride på de afmærkede ridestier og i skovbunden, hvor der er høje træer.

Læs også Hvor må jeg ride?

Læs om ridestier i Gribskov

Med hund i skoven

Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i skoven, og det bliver anmeldt til politiet, hvis man lader sin hund løbe løst.

I de særlige hundeskove må du dog gerne lade din hund løbe frit - under forudsætning af, at du har kontrol over hunden og kan kalde den til dig.

Læs om hundeskovene i Gribskov

Læs også Med hund i naturen

Beskyttede områder

I skoven er visse områder udlagt som naturzoner og B-skove. Det er særligt beskyttede områder, hvor der ikke gives tilladelse til arrangementer.

Oversigt over Naturzoner og B-skove