Dyr

Fiskeørn

I sommeren 2012 vendte den sjældne fiskeørn tilbage som ynglefugl i Gribskov og fik to unger fra reden nordvest for Lille Gribsø.
Det er første gang, det er sket på Sjælland i nyere tid.
I yngleperioden 1. april-15. august er Vandmosen og omliggende areal spærret af. Man kan dog følge livet i reden på afstand.

Fiskeørneparret henter føden i bl.a. Solbjerg Engsø og Strødam Engsø, hvor man rigtig kan se deres vingefang på 1,6 meter.
Fiskeørnene overvintrer i Afrika, men vender som regel tilbage til deres reder om foråret.
Se Lille Gribsø på kort

Læs om fiskeørne i artsleksikonet

Dådyr

Gribskov er hjem for over 1.000 dådyr og dermed Danmarks største vildtlevende bestand. Næsten 15 pct. af alle landets dådyr findes i Gribskov.

Læs mere om dådyr i artsleksikonet

Bæver

Bæveren vendte efter 2.000 år tilbage til Nordsjælland i 2009, hvor de første af 23 tyske bævere blev sat ud i oplandet til Arresø. Flere er udsat ved Pøleå, hvorfra de har mulighed for at brede sig ind i Gribskov.

Læs mere om bæveren i artsleksikonet
Bævernes dæmninger er med til at genskabe de vådområder, der engang var så karakteristiske for Gribskov.

Læs mere under Naturprojekter - Vandet tilbage til Gribskov

Elg

Fra tid til anden krydser en elg Øresund fra Sverige. Langt de fleste af de indvandrede elge har opholdt sig i Gribskov og omkringliggende skove.

Læs mere om elge i Gribskov (pdf)

Islandske heste

Flere ret store områder i Gribskov græsses af islandske heste.
Hestene skal sørge for, at de høje og stive arter af græsser og urter bliver græsset helt i bund for at give plads et større antal af mindre planter. Det giver en meget større artsrigdom/biodiversitet.
Læs mere under Naturprojekter - Heste i naturplejen i Gribskov

Andre dyr i Gribskov

I vand

Den store vandsalamander og bæklampretten er begge særligt beskyttede.
Bæklampretten holder til i Følstrup Bæk og Esrum Å.

Læs mere om Den store vandsalamander og Bæklampretten

På land

Det er muligt at opleve Danmarks største landrovdyr, grævlingen, samt rådyr, sikahjorte og kronvildt.

Læs mere om Grævling , Rådyr , Sikahjort og Kronvildt

Og i luften

I Hessemoseområdet er der størst chance for at se stor kærguldsmed.
Den sjældne eng- og perlemorssommerfugl er særligt glad for Odderdamsengene, mens kejserkåben, en stor orange sommerfugl, især er knyttet til skovenge.

Læs mere om Stor kærguldsmed og Sommerfugle i Danmark

Sortspætten, hvepsevågen og rødrygget tornskade har været med til at udpege dele af Gribskov som fuglebeskyttelsesområde.
Hvinand og svaleklire er særligt talrige i Gribskov, og hvis du er heldig kan du se vandstær og isfugl ved vandløb og søer.

Læs mere om sortspætten , hvepsevågen , rødrygget tornskade , hvinand , vandstær og isfugl

Læs også om Naturprojektet - Hvinænder i Nordsjælland og Fuglereservatet Stenholt Mølle