Activities in Gribskov

Aktiviteter

Vandrerute

Rundt om i Gribskov er der afmærket ni vandreruter, hvoraf den korteste er godt 2 km og den længste 13, 5 km lang.
De kan alle ses på de fire foldere, Naturstyrelsen har udgivet, hvor Gribskov er delt op i områderne ved Mårum, Esrum Sø, Gribsø og Nødebo.

I folderne kan du læse om de seværdigheder, der kan ses i området, hvilke landskabstyper, man kan opleve, samt hvor faciliteter som udsigtstårne, grill- og overnatningspladser, P-pladser og offentlig transport findes.

Du kan finde vandretursfolderne i holdere rundt omkring ved indgangen til skoven, eller downloade.

Læs vandretursfolder for Mårum , Esrum Sø , Gribsø og Nødebo

Der findes desuden en afmærket rute med en folder, "Høenge i Gribskov", som er en guide til udvalgte enge, hvor der enten tages høslæt eller går græssende kreaturer.

Se folderen: Høenge i Gribskov

Læs mere under Naturprojekter - Høsletsenge

Frit fiskeri

Der er frit fiskeri med fiskekort i Gantekrogssø, Store Gribsø, Kildemosesø, Lille Fønstrup Dam, Store Hjortedam og Tinghus Sø samt i Esrum Sø, hvor man også skal have fisketegn.

Se fiskesteder på kort

For mere detaljerede kort se vandretursfolderne:
Mårum , Esrum Sø , Gribsø og Nødebo

Læs mere om fisketegn på fisketegn.dk

Eghjorten Skovlegeplads

Eghjorten Skovlegeplads på Jespersvej syd for Nødebo er en stor legeplads, som er åben for alle året rundt.

Her kan børnene udfordre sig selv og deres motorik på spændende redskaber, der er lavet af naturmaterialer, primært træ og jord. Der er bakker med gange og huler, klatreredskaber, bomme og meget andet.

Man kan ikke reservere men pladsen er stor. Der er brænde på stedet og et stort bålhus, hvor I kan grille Jeres medbragte mad i tørvejr.

Ønsker I at overnatte kan I booke enten vikingehuset eller Ask Ydrasil, den lange shelter med plads til ca. 25 bag legepladsen.

Book overnatning

Se på kort i vandretursfolderen: Nødebo

Se kortdetaljer

Læs desuden om Økobasen Eghjorten

Udsigtsplatforme

Fugletårne og udsigtsplatforme er anbragt strategiske steder, hvor der er de bedste muligheder for at studere fugle- og dyreliv.

Der er to fugletårne ved den sydligste ende af Esrum Sø tæt på P-pladsen ved Stenholt Mølleeng - eller Stenholtreservatet - og et på vestbredden af Strødam Engsø.

Se vandretursfolderne: Nødebo og Gribsø

Ved Gillelejevej/Hvideportevej og Gillelejevej/Ostrupvej er der to udsigtsplatforme tæt ved P-pladserne. Herfra kan man se over til skovbrynet, hvor vildtet ofte kommer og græsser morgen og aften.

Se på kort i vandretursfolderen: Esrum Sø

Læs mere om dyrelivet i Gribskov

Sundhedsspor

Brug naturen som fitnesscenter, med fysiske udfordringer på alle niveauer året rundt.
Det kan du bl.a. gøre på over 50 sundhedsspor, der foreløbig er etableret rundt om i landet i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og kommunerne.
To af dem ligger i Gribskov, nemlig ved Skovskolen i Nødebo og i Tyske Plantage.
Sporet i Tyske Plantage er 1.350 meter langt med en lille bakke og kan af en utrænet løbes igennem på 9 minutter, mens det tager 14 minutter i rask gang.
Det starter og slutter ved P-pladsen ved Frydendalsvej, hvor du kan finde kort og vejledning bl.a. til at måle dit kondital i en lille hytte.
Her er også udstrækningsredskaber.
Ruten er tydeligt afmærket og du kommer bl.a. forbi en samling af flådeege.

Læs mere om flådeegen Lord Nelsons Eg

Se på kort på Hälsospåret.se

Sporet ved Skovskolen i Nødebo, der er 1.175 meter langt, er ikke markeret, men let at finde på et kort, som du får ved at registrere dig som bruger på den svenske hjemmeside www.halsosparet.se .
Det er gratis.

Læs mere om sundhedsspor

Læs folderen "Træning mellem træerne"

Cykelruter

Den regionale cykelrute nr. 32 består af to stier, Tisvildestien og Pøleåstien, og går fra Hillerød gennem Gribskovs vestlige del til Tisvildeleje, i alt 28 km.
Gillelejestien - eller rute nr. 33 - er en 27 km lang afmærket cykelsti fra Frederiksborg Slot i Hillerød til Gilleleje Station.
Næsten halvdelen af ruten er asfalteret. Kun 4 km følger offentlige veje, 11 km løber ad separat sti eller privat fællesvej, resten af ruten er skovvej.

Du kan læse om de seværdigheder, ruterne fører dig forbi, i disse foldere:
Tisvildestien , Pøleåstien og Gillelejestien

Læs om Regler for cykling i skoven

Med hund i skoven

Hunde i snor er velkomne overalt i Gribskov. Der findes også flere steder særlige hundeskove, hvor du må lade din hund løbe frit under forudsætning af, at du har kontrol over hunden og kan kalde den til dig.

Læs om Regler for hundeluftning i skoven
Hundeskovenes placering i Gribskov:
Selskov, Tyvekrogen, Esrum Lund, Nødebo Holt og Præstevang.
Se på kort i vandretursfolderne:
Gribsø (Selskov)
Nødebo (Nødebo Holt og Tyvekrogen)
Esrum Sø (Esrum Lund)
Store Dyrehave (Præstevang)

Se på kort på udinaturen.dk

"Find vej i Gribskov"

"Find vej i Gribskov" er et tilbud til dig, der vil have naturoplevelser og motion på samme tid.
Det er udviklet i et samarbejde mellem FIF Hillerød Orientering, Hillerød Kommune og Naturstyrelsen, der har opsat 130 faste poster i den sydlige del af skoven.
Du finder posterne, der er 60 cm høje røde pæle med refleksbånd og klippetænger, ved hjælp af GPS og et kort.

Der er udarbejdet en folder med beskrivelser af 28 af poststederne med særlig natur- eller kulturhistorisk interesse. Folderen er en del af en pakke med orienteringskort, topografiske beskrivelser, praktiske oplysninger, klippekort m.m., der koster 60 kr.
De kan købes hos Visit Nordsjælland, Fredensborg Kommunes Turistinformation, en række lokale boghandlere og Naturstyrelsen Nordsjælland.

Læs mere om Find vej i Gribskov

Ridning i skoven

Der er 40 km ridestier i Gribskov, afmærket med røde piktogrampæle ved indgangen til skoven, hvide hestesko på træerne og fire pausefolde.
Der findes ridestifoldere for den nordlige og den sydlige del af Gribskov med kort over afmærkede ridestier:
Ridning i Gribskov syd , Ridning i Gribskov nord
Du må desuden ride på de asfalterede stier, på de grusbelagte stier - dog ikke i galop - og i skovbunden, hvor det ikke skader bevoksningen.

Læs om reglerne for ridning i skoven

Byens bedste skiløjper

Gribskov er det mest snesikre område i Nordsjælland med et dejligt kuperet terræn, og derfor har Naturstyrelsen i samarbejde med Københavns Skiklub udpeget 480 ha, hvor der bliver trukket løjper, når der er sne nok.

Løjperne ligger alle i nærheden af P-pladser og Gribskovbanenens trinbrædter, f.eks. Kagerup og Store Gribsø.

Vores snescooter er udstyret med GPS, således at du altid vil kunne følge med i hvor de nyeste spor er kørt.
Følg snescooteren på firmaet TrackTrack´s hjemmeside

Generelt om løjperne

Løjperne præpareres når forholdene er til det. Løjpeområdet udgør ca. 480 ha af Gribskov, hvilket er lidt under 10% af skovarealet.
I snerige perioder bliver der trukket skispor til flere P-pladser og større veje udenfor løjpeområdet. Det er tilladt at færdes her til fods m.m., men tag alligevel hensyn til skiløberne og træd ikke i skisporerne.

Se skiløjperne på kort på www.udinaturen.dk

Se Løjpekort til udprint

Løjpeområde er et fast område, som vi fremover vil være klar til at lukke i tilfælde af snelæg i perioden 15. november - 31. marts.
Når først området er lukket, vil det forblive lukket, så længe der er den mindste smule sne at bygge på.
Hvis du planlægger en aktivitet i skoven i perioden 15. november - 31. marts, er det derfor klogt at have tænkt i alternativer, i tilfælde af at løjpeområdet bliver lukket.
At området er lukket betyder at vi ikke tillader driftmæssig kørsel på vejene og ikke giver tilladelse til anden bilkørsel, ligesom vi ikke giver tilladelse til aktiviteter, som kan konflikte med skiløbet.

Se hvilke aktiviteter der kræver tilladelse

Se hvordan du søger tilladelse til afholdelse af aktiviteter

Færdsel i løjperne

Vi beder skovens publikum vise hensyn og undgå færdsel i løjperne (også med hunde!).
Løjperne bliver lavet på skovvejene, hvorfor skovens øvrige gæster henvises til den åbne skovbund, eller den øvrige del af Gribskov. Her er hunde i snor velkomne, men færdes man med løstgående hunde vil man blive politianmeldt.

Adfærd i skiløjperne

Husk at vise hensyn og respekt over for andre.
Når der er meget sne i Gribskov trækker vi også spor udenfor det "afspærrede" område og her er det vigtigt at man som skiløber viser udstrakt hensyn til andre skovgæster især rytterne, da hestene kan være bange for skiløbere.

Se den lokale  vejrudsigt for Multebjerg

Bål- og overnatningspladser

Der er bålpladser med borde og bænke overalt i Gribskov, og brændet er lige ved hånden i form af nedfaldne grene. Der er desuden flere pladser, hvor der er lagt brænde i en brændekasse.

Der er pausefolde til heste ved fire af bålpladserne som kan ses i ridestifolderne:
Ridning i Gribskov syd (Ornevej)
Ridning i Gribskov nord (Tumlingehus, Vildedamsvej og Grønnekilde)

Der findes tre primitive overnatningspladser som kan ses i vandretursfolderne:
Nødebo (ved Esrum Sø i Nødeboholt)
Gribsø (syd for Hvidekilde ved Overdrevsvej og syd for Kagerup ved Ornevej/Sankt Hans Vej).
Disse pladser skal ikke bookes og kan bruges til en eller to overnatninger.

Se hvilke lejrpladser du kan booke

Hiking

There are six marked hiking trails around Gribskov, both short ones and long ones.

They are all included in the four leaflets published by the Nature Agency, in which Gribskov is divided into the areas of Mårum, Esrum Sø, Gribsø and Nødebo.

In the leaflets, you can read about the sights of the area, the types of landscape you can experience as well as facilities such as lookout towers, sites with barbecues and outdoor accommodation, car parks and public transport.

You can find the hiking guides in the stands around the entrances to the forest, or you may download them.

Read the hiking guides for Mårum , Esrum Sø , Gribsø and Nødebo (in Danish)

There is also a marked route with an accompanying folder called "Høenge i Gribskov" (“Hay meadows in Gribskov”), which is a guide to select meadows, in which either hay is cut or livestock graze.

See the folder Høenge i Gribskov (in Danish)

Read more under Nature Projects – Høsletsenge (“Hay harvest meadows”) (in Danish)

Free angling

You are free to fish in Gantekrogssø, Store Gribsø, Kildemosesø, Lille Fønstrup Dam, Store Hjortedam and Tinghus Sø and also in Esrum Sø, provided you have an angling license.

Read more at fisketegn.dk (in Danish)

Eghjorten Skovlegeplads

Eghjorten Skovlegeplads (“Stag beetle Forest Playground”) on Jespersvej south of Nødebo is a large playground, which is open to everyone all year round.

Here, children may challenge themselves and their motor skills on exciting equipment made from natural materials, primarily wood and soil. There are hills with tunnels and caves, climbing frames and balancing beams and much more.

You cannot make a reservation, but there is ample space.

Firewood is provided and there is a large bonfire hut where you may barbeque any food, which you have brought with you and keep dry if it is raining.

If you want to stay overnight, you can book either the Viking House or the large shelter behind the playground. There is room for 25.

Book accommodation (in Danish)

Read more about Økobasen Eghjorten (in Danish)

Viewing platforms

Birdwatching towers and viewing platforms have been strategically placed where you have the best opportunities for studying birds and wildlife.

There is a birdwatching tower at the southernmost end of Esrum Sø near the car park at Stenholt Mølleeng - or Stenholtreservatet - and one on the western shore of Strødam Engsø.

At Gillelejevej/Hvideportevej and Gillelejevej/Ostrupvej there are two viewing platforms close to the car parks. From here, you may look over to the woods where the game often comes to graze in the morning and the evening.

Udsigtsplatform. Foto: Tobias Markussen

Health tracks

Use nature as your fitness centre with physical challenges at all levels throughout the year.

You are able to do this on more than 50 health tracks that have been established around the country in a collaboration between the Danish Nature Agency and the municipalities.

Two of these are located in Gribskov at the Forest and Landscape College in Nødebo and in Tyske Plantage.

The track in Tyske Plantage is 1,350 metres long, includes a small hill and may be covered by an untrained runner in 9 minutes while it takes 14 minutes to briskly walk it.

The track starts and ends at the car park at Frydendalsvej where you may find a map and directions on how to, amongst others, measure your fitness rating in a small cabin.

There is also equipment to help you stretch.

The route is clearly marked, and you will pass, amongst others, a group of fleet oaks.

See the map on Hälsospåret.se (in Danish)

Read the folder "Træning mellem træerne" (in Danish)

Bicycle routes

Parforce cykelrute 105 (“Par Force Cycle Route 105”)

This cycle route starts at Frederiksborg Castle in Hillerød and guides you through the city and via the eight-way crossroads to Stjernen in Gribskov. At the same time, you may learn about par force hunting and why the landscape has been designated UNESCO World Heritage.

Find the folder onParforce-cykelrute (in Danish)

The regional cycle route No 32 consists of two trails, Tisvildestien and Pøleåstien, and starts at Hillerød traversing Gribskov's western part to the end at Tisvildeleje, a total of 28 km.

Gillelejestien - or Route No 33 - is a 27-km-long marked cycle route from Frederiksborg Castle in Hillerød to Gilleleje Station.

Almost half of the route is paved. Only 4 km follow public roads, 11 km take you on a separate path or private road, the rest of the route is on forest road.

Walk your dog in the woods

Dogs on their leash are welcome everywhere in Gribskov. There are also several dog play pens where you may let your dog run free, assuming you have control over your dog and are able to call it to you.

Find map at udinaturen.dk (in Danish)

"Navigate Gribskov"

"Navigate Gribskov" is an offer to those who want nature experiences and exercise at the same time.

It was developed in collaboration between FIF Hillerød Orientering (“FIF Hillerød Orienteering”), Hillerød Municipality and the Nature Agency, which has erected 130 permanent posts in the southern part of the forest.

You locate the posts, which are 60-cm-tall red poles with reflective bands and cutters, by using GPS and a map.

A leaflet containing descriptions of 28 of the post locations of particular natural or culture-historical interest is available. The leaflet is part of a package comprising an orienteering map, topographical descriptions, practical information, tour cards, etc., which costs DKK 60.

The package may be purchased from Visit Nordsjælland, the Tourist Information of Fredensborg Municipality, a number of local bookshops and the Nature Agency of North Zealand.

There are an additional two leaflets covering Gribskov: one on Finding your way at the Forest and Landscape College and one on Finding your way at Eghjorten.

Read more at fif-orientering.dk (in Danish)

Ridning i Gribskov. Foto: Tobias Markussen

Horseback riding in the forest

There are 40 km of bridle paths in Gribskov, marked with red pictograms at the entrances to the forest, white horseshoes on the trees and four pens where the horses may rest.

Leaflets on bridle paths are available for the northern and the southern part of Gribskov, respectively, with maps of marked bridle paths (in Danish):

Horseback riding in southern Gribskov , Horseback riding in northern Gribskov 

Moreover, you are permitted to ride on paved trails, on gravel roads – however, not at a gallop and not in the ruts. Ride on the grass verge or the central grass verge. You are permitted to ride on the forest floor provided that the vegetation is not harmed.

The best ski slopes in the city

Gribskov is the area in North Zealand most certain to have snowfalls and has a beautiful hilly terrain; for this reason, the Nature Agency together with Københavns Skiklub (“the Copenhagen Skiing Club”) have designated 480-hectare area where ski tracks are created when there is enough snow.

The tracks are all close to car parks and the halts of Gribskovbanen: Kagerup and Store Gribsø.

The skiing club's snowmobile is equipped with GPS, so you will always be able to keep up with the location of the newest tracks.

Follow the snowmobile tractrac.com

General information on the tracks

The tracks are created when conditions are right. The track area is approximately 480 hectares of Gribskov, which is just under 10% of the forest area.

During snowy periods, ski tracks are created to connect with more of the car parks and major roads outside the track area. You are permitted to walk here etc; notwithstanding this fact, please pay attention to the skiers and do not walk in the ski tracks.

See the map of ski tracks on påudinaturen.dk (in Danish)

See Track map for printing (in Danish)

The track area is a permanent area that the Nature Agency is ready to close off in the event of snowfall during the period 15 November to 31 March.

Once the area is closed, it will remain closed as long as there is just the least amount of snow.

If you are planning activities in the forest during the period 15 November to 31 March, you are advised to think of alternatives in case the track area closes.

The area being closed means that operational traffic is not permitted on the roads nor do we allow any other motorised traffic nor permit any activities which may interfere with the skiing.

See what types of activities require permission

See how to apply for permission to organise activities

Traffic and behaviour on the tracks

We ask the users of the forest to show consideration and avoid traffic in the slopes (this includes dogs!).

The tracks are created on the forest roads, so please use the rest of Gribskov during periods of snowfall. Dogs on their leash are welcome here. When there is a lot of snow in Gribskov, we also create tracks outside the "closed-off area" and, in these areas, it is important that the skiers show particular consideration to other users of the forest, especially people on horseback as the horses may be afraid of skiers.

See the weather forecast on yr.no

Løber. Foto: Tobias Markussen

Bonfire sites and outdoor accommodations

You will find many areas with bonfire sites with tables and benches in Gribskov, and the firewood is right at your fingertips in the form of fallen branches. Also, firewood is available from boxes in several areas.

Four of the bonfire sites and outdoor accommodations have pens where the horses may rest, and these are indicated in the leaflets on bridle tracks (in Danish):

Horseback riding in southern Gribskov (Ornevej) 

Horseback riding in northern Gribskov (Tumlingehus, Vildedamsvej og Grønnekilde)

There are three primitive outdoor accommodations, which are indicated in the hiking guides:

Nødebo (by lake Esrum in Nødeboholt) 

Gribsø (south of Hvidekilde at Overdrevsvej and south of Kagerup at Ornevej/Sankt Hans Vej).

These accommodations do not require booking and may be used for one or two nights’ accommodation.

Find camp sites available for booking (in Danish)