Practical Information - Gl. Lejre

Find hiking routes, barbecue areas, attractions, car parks, etc. on udinaturen.dk (In Danish)

Traffic in the area

Most of the area is protected, and part of the land is owned by the Danish Nature Agency. In these areas, you may roam freely. This also applies to enclosures which are accessed via gates or fences. You may roam the privately-owned areas on all marked roads and paths. The forests in the area are privately-owned. Here you may only drive, ride or walk on roads and paths between sunrise and sunset. But be aware, however, that the forests may be closed during hunts etc.

Toilet facilities

There are toilets – including a wheelchair-accessible toilet - at Lejre Museum.

Read about opening hours on Lejre Museums website (In Danish)

Picnic and barbeque area

There is a barbecue area with tables and benches just opposite the stone ships and Grydehøj. You must bring your own firewood or barbecue coals.

Disabled access

Lejre Museum at Hestebjerggård is fully wheelchair-accessible and also has a wheelchair-accessible toilet. The marked hiking trail is not recommended for wheelchair users, but the road from the car park at Ravnshøjgård may be used by wheelchair users. From here, the distance to the stone ships and Grydehøj is only approximately 500 metres.

Act respectfully

Many people use nature - and for widely different purposes. Therefore, a code of conduct has been set out for the use of nature. The code of conduct has been introduced to ensure that the outing will be a pleasant experience for as many people as possible.

Read the code of conduct for using nature (In Danish)

Navigate to Gl. Lejre

By car

Gl. Lejre is located approximately 1 km north of Lejre Stationsby. The best place to park is at Lejre Museum at Hestebjerggård. At the museum, you may find maps and lots of information on the area. Locate the car park on the map.

Public transport

Bus No 207 towards Roskilde leaves Lejre Station once every hour and passes through Gl. Lejre. The walk on foot takes about 15-20 minutes. Trains depart Lejre Station for Roskilde, Holbæk and Copenhagen.

Plan your trip on rejseplanen.dk

Praktisk


Se stort kort over området med detaljer på udinaturen.dk

Download vandretursfolder med kort over Gl. Lejre (pdf)

Find vej

Gl. Lejre ligger ca. 1 km nord for Lejre Stationsby. Det bedste sted at parkere er ved Lejre Museum på Hestebjerggård. På museet er der kort og masser af information at hente om området. Der er også en P-plads lige i nærheden af skibssætningerne og Grydehøj. Se P-pladser på kortet.

Offentlig transport

Bus nr. 207 mod Roskilde går fra Lejre Station en gang i timen og kører igennem Gl. Lejre. Turen til fods tager ca. 15-20 minutter. Der er tog fra Lejre Station mod bl.a. Roskilde, Holbæk og København.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Færdsel i området

Det meste af området er fredet, og en del af jorden er ejet af Naturstyrelsen. Her må du færdes frit. Det gælder også i indhegninger, hvor der er adgang via låger eller hegn. På de privatejede områder må du færdes på alle de indtegnede markveje og stier. Skovene i området er privatejede. Her må du kun færdes på veje og stier i døgnets lyse timer. Men vær opmærksom på, at skovene kan være lukket ved jagt m.v.

Toiletter

Der er toiletter – også handicaptoilet – på Lejre Museum.

Se åbningstider på roskildemuseum.dk .

Picnic og grillplads

Der er en grillplads med borde og bænke lige over for skibssætningerne og Grydehøj. Du skal selv tage brænde eller grillkul med.

For handicappede

Lejre Museum på Hestebjerggård er fuldt tilgængelig for handicappede og har også handicaptoilet. Den markerede vandresti kan ikke anbefales for kørestolsbrugere, men markvejen fra P-pladsen ved Ravnshøjgård kan bruges af kørestolsbrugere. Herfra er der kun ca. 500 meter til skibssætningerne og Grydehøj.

Vis hensyn

Mange mennesker bruger naturen - og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen. Reglerne er lavet, så turen ud i naturen bliver en god oplevelse for så mange som muligt.

Læs alle reglerne for færdsel i naturen