Dyr


Fasan. Foto: Colourbox

Store dele af naturen i og rundt om Gl. Lejre er fredet, og det nyder dyrelivet godt af. Der er mange rådyr, fasaner og harer i området, og fuglelivet og ikke mindst insektlivet er varieret og spændende.

Om foråret kan du høre lærken ude over de åbne marker og enge.
Og i slutningen af maj kommer nattergalen. Gl. Lejre har en stor bestand af nattergale, der fx høres i krattet langs med Kornerup og Lejre Å.

Om vinteren kan du møde vandstæren, der jager efter insektlarver i åen. Når den ser et bytte hopper den i vandet. Vandstæren går nemlig på bunden af åen, når den jager. Den har et ekstra øjenlåg – en blinkhinde – der er halvgennemsigtig. Den fungerer som en slags dykkerbriller, mens den samler insekter og smådyr.

Odins fugl i Gl. Lejre

Året rundt er der mange rovfugle, der svæver over landskabet. Musvåge, tårnfalk, rørhøg, vandrefalk og rød glente kan ses. Der er også masser af krager, råger og alliker året rundt. De sorte fugle leder tanken hen på Odins ravne Hugin og Munin. Og ravnen er da også observeret i Gl. Lejre.

Se dofbasen.dk for flere observationer

Langs åerne er der både skrubtudser og frøer, og den varierede flora betyder, at der er mange sommerfugle og guldsmede. Du kan både se nældesommerfugl, lille ildfugl og almindelig blåfugl. Og blandt guldsmedene er almindelig vandnymfe og blåbåndet pragtvandnymfe almindelig arter.

Køerne græsser ved fortidsminderne

Naturstyrelsen ejer nogle af arealerne omkring de gamle fortidsminder. Her er det køer og heste, der græsser og sørger for at pleje naturen, så rynket rose og andre invasive arter ikke tager overhånd. Dyrene gør i det hele taget et stort arbejde, når det gælder naturpleje i Danmark. De er med deres græsning med til at sikre variationen i såvel flora som fauna.

Læs mere om dyr i artsleksikonet