Activities in Gl. Lejre

Aktiviteter

Se stort kort over området med detaljer

Historiske vandreruter

For historieinteresserede er Gl. Lejre det helt rigtige udflugtsmål. Her kan du bogstaveligt talt vandre rundt i danmarks-historien og få et indtryk af, hvordan det var at leve i jernalderen og vikingetiden. På den afmærkede vandrerute i kortet kommer du forbi alle de mest markante seværdigheder. Samtidig får du en helt særlig naturoplevelse.

Se på kortet i vandretursfolderen (pdf)

Hele turen rundt fra Lejre Museum op forbi skibssætningerne og Grydehøj over Ledreborg Å forbi Hyldehøj over Lejre Å og tilbage til Gl. Lejre til Harald Hildetandshøj og retur til museet på Hestebjerggård er på ca. 3 km.

Du kan også krydse landevejen ved museet og tage markvejen op forbi hallerne og videre op til Mysselhøj. Du må gerne krydse marken og gå op til højen. Herfra er der en fantastisk udsigt ud over landskabet.

Endelig er der en sti, der går fra landevejen og op igennem Herthadalen. Turen er på ca. 2,5 km.

Skjoldungestierne

Skjoldungestierne er et netværk at stier, der alle går gennem Gl. Lejre. Stierne er trekking på naturens præmisser, og i perioder kan dele af stierne være vanskelige at forcere. De kan derfor heller ikke anbefales til cykler, barnevogne eller kørestole.

Strækningen mellem Gevninge og Osted går langs Lejre Å og er på ca. 10 km.

Strækningen mellem Roskilde og Hvalsø går gennem strandenge, skov, åbent agerland og overdrev og langs åer og søer. Turen er ca. 30 km lang.

Læs mere om Skjoldungestierne på Nationalpark Skjoldungernes Land eller download app'en skjoldungesti.

Gudernes stræde

Gudernes Stræde er en ca. 64 km lang vandrerute gennem natur- og kulturhistoriske landskaber. Gl. Lejre er midtpunktet på ruten. Flere steder er der muligheder for små afstikkere og rundture. Langs hele ruten er der opsat vejviserpæle og omkring 80 fortællepæle med korte tekster, der fortæller om naturen, kulturen og lokalhistorien.

Læs mere om Gudernes Stræde på gudernesstraede.dk .

Med cykel

En ny cykelsti er anlagt mellem Gl. Lejre og Gevninge.

Munkevejen

er en cykelrute, der går fra Glückstadt ca. 30 km nord for Hamborg til Roskilde Domkirke og går igennem Gl. Lejre. Undervejs passerer den historiske steder med en kristen baggrund.

Læs mere på munkevejen.dk

”Konger og vikinger – på cykel”

er et andet forslag til en cykelrute fra Roskilde til Gl. Lejre.

Læs mere på visitroskilde.dk

Skattejagt

Du kan også kombinere din tur til Gl. Lejre med en geocaching skattejagt. Der er udlagt flere cacher i området. Nogle er krævende at få finde. Andre er ligetil og egner sig fint til fx kørestolsbrugere.

Læs mere på geocaching.dk

Historic hiking trails

For those interested in history, Gl. Lejre is the perfect destination. Here, you may literally wander around the history of Denmark and get an idea of ​​what it was like to live in the Iron Age and the Viking Age. If you follow the marked hiking trail shown on the map, you will pass all the most significant sights. At the same time, you get a very special experience of nature.

Look at the map in the hiking folder

The whole route from Lejre Museum past the stone ships and Grydehøj across Ledreborg Å past Hyldehøj across Lejre Å and back to Gl. Lejre to the mound Harald Hildetandshøj and back to the museum at Hestebjerggård is approximately 3 km.

You may also cross the road at the museum and walk up the dirt road past the halls and further up to Mysselhøj. You are permitted to cross the field and walk up to the mound. From here, there is a great view of the countryside.

Finally, there is a path which leads from the main road and up through the Herthadalen valley. This route is about 2.5 km.

Skjoldungestierne ("The Skjoldunge trails")

Skjoldungestierne is a network of trails, which all traverse Gl. Lejre. The trails involve trekking on nature's premises and, sometimes, parts of the trails may be difficult to pass. Therefore, they cannot be recommended for traffic with bicycles, prams or wheelchairs.

The path between Gevninge and Osted follows Lejre Å and is at approximately 10 km.

The path between Roskilde and Hvalsø crosses marshes, forests, open farmland and commons and along creeks and lakes. The route is approximately 30 km long.

Read more about Skjoldungestierne at Nationalpark Skjoldungernes Land or download the app skjoldungesti.

Gudernes stræde

Gudernes Stræde is an approximately 64-km-long hiking trail through natural and cultural-historical landscapes. Gl. Lejre is the centre of the route. In many places along the way, there are opportunities for small diversions and tours. Along the route, there are signposts and about 80 information posts with short informative texts on nature, culture and local history.

Read more on Gudernes Stræde at gudernesstraede.dk

On bicycle

A new cycle path has been constructed between Gl. Lejre and Gevninge.

Munkevejen

is a cycle route from Glückstadt, located approximately 30 km north of Hamburg, to Roskilde Cathedral, which traverses Gl. Lejre. It leads past historical, Christian sites.

Read more at Munkevejen.dk

”Kings and vikings - by bike"

"Kings and Vikings - by bike" is another suggested cycle route from Roskilde to Gl. Lejre.

Read more at visitroskilde.dk

Treasure hunt

You may also combine your outing to Gl. Lejre with a geocaching treasure hunt. There are several caches in the area.

Read more at geocaching.dk